top of page
CMM

המחלקה לביקורת המימדית מהווה חלק אינטגרלי בתהליכי הייצור במטס ובפרט, עבור חטיבת הציפויים התרמיים, שכן, החלקים שצופו נדרשים לחזור ללקוח בטיב שטח ומימדים הזהים לחלק המקורי טרם הציפוי. 

כחלק מעבודתה השוטפת מבצעת המחלקה ביקורת קפדנית הן ברמת מידות החלקים והן ברמת טיב השטח.

 

במחלקה ישנם  מכונות CMM אוטומטיות ואחת ידנית בעלות דיוק של עד מיקרון וחצי.  

למחלקה, קיים פרופיל פרוז'קטור ממוחשב המשמש למדידת צורות מורכבות.

מכשירי מדידה נוספים המשמשים את המחלקה:

  • מד קדח פנימי

  • מיקרומטרים שונים ברמת דיוק של פלוס מינוס מיקרון

  • מד גובה

  • מיקרוסקופ

 

במחלקת הביקורת המימדית עובדים עפ"י תקן ISO בדומה לכל מחלקות המפעל כאשר תוכנית הדגימה במחלקה היא לפי SQUEGLIA, Zero Acceptance Number Sampling Plans

bottom of page